گردشگری و توریسم سلامت به چه معناست؟

Health-Tourism-1

گردشگری فقط به معنای جذب گردشگر برای بازدید از دیدنی های طبیعی و تاریخی و فرهنگی یک شهر یا کشور نیست. بعد دیگری از گردشگری که چند سالی است در جهان مورد توجه قرار گرفته است و توانسته از نظر اقتصادی، عملکرد خوبی در کشورها ایجاد کند، گردشگری سلامت است. با الی گشت همراه باشید و از این نوع گردشگری بیشتر بدانید: افزایش صنعت گردشگری یک کشور، علاوه بر نقش و تاثیری که در رشد آن کشور دارد، باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی آن کشور می شود. در واقع، گردشگری از طریق ایجاد فرصت‌ های شغلی، باعث درآمدزایی و کاهش فقر می شود.